ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 216 900 1212 Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 18:00
× Κλείσιμο
0 0,00 € Καλάθι

Όροι Χρήσης

O ιστότοπος www.spm-network.com  είναι  ηλεκτρονική εμπορική  πλατφόρμα χονδρικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SALES PER MINUTE SPM NETWORK ΙΚΕ που εδρεύει στο Χαϊδάρι στην Λ. Αθηνών 279 με Α.Φ.Μ. 801007479 και Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@spm-network.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: 2105819991
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσης www.spm-network.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες  για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Εγγραφή
1. Ο πελάτης μπορεί να εγγραφεί στο spm-network.com με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε τους ειδικούς όρους της σύμβασης και τους Γενικούς όρους της σύμβασης. Δικαίωμα για εγγραφή μέλους έχουν οι επιχειρήσεις με ενεργό ΑΦΜ  και την άδεια χρήσης της πλατφόρμας έχετε μετά την έγκριση μέλους .
2. Η αξίωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής θα πρέπει να αποκλείεται. Το spm-network.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αίτηση μέλους χωρίς αιτιολόγηση ή έφεση, κυρίως αν :
α) παρέχονται ψευδείς πληροφορίες κατά την εγγραφή
β) υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα και την νομική υπόσταση του πελάτη και τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας 
γ) αμφιβολίες ή υποψίες σχετικά με την αξιοπιστία και με την προσκόμιση των σχετικών στοιχείων του πελάτη
δ) υποψίες δόλιας συμπεριφοράς των επιχειρήσεων στο spm-network.com  ή ανταγωνιστική δραστηριότητα στην πλατφόρμα spm-network.com
ε) παράβαση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του spm-network.com
στ)  Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης

Οι Εταιρείες που επιθυμούν να γίνουν μέλη με  πρόσβαση στο spm-network.com  πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλα τα δεδομένα που παρέχουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής είναι πλήρη και σωστά.
Επιχειρήσεις δεν μπορούν να διεκδικήσουν την πρόσβαση στη πλατφόρμα spm-network.com , εάν έχουν αποκλειστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την εγγραφής του, εφόσον έχουν ενημερωθεί από την spm-network.com για την παύση ισχύος του κωδικού τους.

Πρόσβαση, αναγνώριση του χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. 
Ο Πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τη φροντίδα να μεριμνήσει ώστε το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην αποκαλύπτουν /αποκαλύπτονται οι  πληροφορίες αυτές σε τρίτους που δεν είναι πελάτες.
2. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, για το όποιο ο πελάτης γνωρίζει ή υποψιάζεται, θα πρέπει αμέσως να αναφερθεί στην spm-network.com. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων τους εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οφείλεται σε αιτίες που φέρει τον κίνδυνο η spm-network.com
3. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να αποκλειστεί, εάν τρεις φορές δώσετε το λάθος κωδικό.


Υπηρεσίες  του spm-network.com
1. Τo spm-network.com προσφέρει στους αγοραστές μια ποικιλία προϊόντων σε διαφορετικούς τύπους των υπηρεσιών, οι όποιες ρυθμίζονται από τους όρους της σύμβασης και συνάπτονται με συμπληρωματικές συμφωνίες.
2. To spm-network.com  έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάξει την προσφορά  των υπηρεσιών και των λειτουργιών.

Επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των δεδομένων.
 Μετά την κατάθεση και την καταχώρηση στην spm-network.com πλατφόρμα ως πελάτης συμφωνείτε για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών και εμπορικών σας δεδομένων  και μεταξύ εσωτερικών συστημάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς σκοπούς της πλατφόρμας, και για την αρχειοθέτηση η οποία είναι απαραίτητη για λόγους τεκμηρίωσης και για λόγους ασφαλείας.
Οι χρήστες - μέλη του spm-network.com συμφωνούν να λαμβάνουν τα τιμολόγια αγορών,  προσφορές και λοιπές  σχετικές πληροφορίες από το spm-network.com ηλεκτρονικά σε μορφή PDF . Οι χρήστες - μέλη καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχει η spm-network.com πάντα την τρέχουσα εν ισχύ ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail στην οποία θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας. 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα  spm-network.com ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.


Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. 
Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Πολιτική τιμών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.


Επίλυση Διαφορών
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αναφύεται από ή με αφορμή την εφαρμογή, εκτέλεση ή ερμηνεία των  συμβάσεων κατά την έννοια του παρόντος επιλύεται από το κατά τόπον αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.


Τρόποι Πληρωμής
Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, το spm-network.com διαθέτει επιλογή τρόπου πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, η οποία, όπως αναλύεται και ακολούθως, συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με τον χρόνο επεξεργασίας του αιτήματος παραγγελίας σας ή/και τον χρόνο αποστολής του προϊόντος σε εσάς. Αφού αποφασίσετε ποια διαδικασία πληρωμής σας ταιριάζει επιλέγετε τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής στο κατάλληλο σημείο της φόρμας του αιτήματος παραγγελίας σας και εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία σας εφόσον χρειάζονται. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της συγκατάθεσής σας που μας παρέχεται με την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας. Ιδίως για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα λαμβάνονται σε συνεργασία και με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές και διασφαλίζουν τις πληρωμές σας.

Οι τρόποι πληρωμής είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθοι:


1. ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
Το  spm-network.com δέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας – τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ειδικότερα, οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo Groupaa, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις παγκοσμίως.


Ασφάλεια Συναλλαγών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
To spm-network.com χρησιμοποιεί σε  ΟΛΕΣ τις σελίδες το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται τα πάντα, από την απλή περιήγηση μέχρι όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες, το όνομα, η διεύθυνση σας, το τηλέφωνο σας και οτιδήποτε πληκτρολογείται έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.
Το  spm-network.com δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του.
Οι συναλλαγές σου στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα spm-network.com προστατεύονται από ανώτατα συστήματα on-line ασφαλείας ( SSL-256 bit, ΤLS 1.2, ECDHE_RSA with P-256, AES_128_GCM) και ψηφιακή πιστοποίηση από τη  Thawte DV SSL SHA256 CA,  StartCom® Certification Authority - https://www.startssl.com ) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η StartCom® Certification Authority είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτήν την τεχνολογία, κάθε στοιχείo που καταχωρείς στο e-shop μας, κωδικοποιείται πριν βγει online και μετά διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server από όπου προήλθε το μήνυμα.


100% Ασφάλεια Συναλλαγών!
To spm-network.com έχει τη μέγιστη πιστοποίηση SSL Extended Validation Certificate σχετικά με την επωνυμία και νομική ύπαρξη της εταιρείας.
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας,κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από το spm-network.com και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά το spm-network.com, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα spm-network.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από spm-network.com. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείς μέσω του spm-network.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Εγγύηση
Όλα τα προϊόντα που είναι αγορασμένα από την Εταιρεία μας μέσω των αντιστοίχων αντιπροσωπειών για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά έχουν υποστήριξη από τον αντίστοιχο εισαγωγέα - διανομέα - αντιπρόσωπο. Σε όλα τα προϊόντα στο κάτω μέρος αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας με την αντιπροσωπεία. Μπορείτε να έρχεστε και σε επικοινωνία μαζί μας για τα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων αντιπροσωπειών μέσω email στα support@spm-network.com για να γινόμαστε αρωγοί στην επικοινωνία σας με τις επίσημες αντιπροσωπείες.
Τα υπόλοιπα προϊόντα που προσφέρονται - πωλούνται από το spm-network.com και είναι δικής μας εισαγωγής έχουν εγγύηση και υποστήριξη από εμάς. 
Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης .
Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Εταιρεία θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν εφόσον το προϊόν υπάγετε στην εγγύηση καλής λειτουργίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Εταιρεία θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς την έδρα της Εταιρείας καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Η επισκευή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της  Εταιρείας. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέρχονται στην κυριότητα της. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. CD, μπαταρίες, τροφοδοτικά, θήκες, νερό η άλλο υγρό, χτυπήματα της συσκευής ή πέσιμο, καλώδια σύνδεσης, κεραίες, κλπ). Σας συστήνουμε να ελέγχετε, κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, ελλιπή εξαρτήματα και να μας ενημερώνετε εντός 24 ωρών. Η εγγύηση παύει να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Όταν η βλάβη προέρχεται από  ατύχημα, κακή συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.

Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.

Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή εγκατάσταση.

Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ιών που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα σε συστήματα καταγραφής κλειστού κυκλώματος καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση προσθετική ή αποθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών ανήκει στον αγοραστή. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανόμενων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών του ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η όποια εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. Σημειώστε επίσης πως όλα τα προϊόντα προσφέρονται για ιδιωτική χρήση και όχι επαγγελματική. Κάθε επαγγελματική χρήση των προϊόντων ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση σας.

Ακύρωση παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση». Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελιάς.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, ή με αποστολή email στο orders@spm-network.com και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, ή με αποστολή email στο orders@spm-network.com κάνοντας αίτημα υπαναχώρησης. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.


Παραλαβή & Έλεγχος Παραγγελίας 
Κατά την παραλαβή θα πρέπει να γίνει ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος της παραγγελίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του spm-network.com διακινήθηκαν  λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση και στην αποστολή) ή  ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) θα πρέπει εντός 2 εργάσιμων ήμερων να επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, ή με αποστολή email στο orders@spm-network.com δηλώνοντας τις διαφορές. 
Προσοχή η επιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα και το προϊόν να επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση παραλαβής, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του. Θα πρέπει επίσης να είναι συσκευασμένα το καθένα ξεχωριστά και με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υποστούν ζημιά κατά την μεταφορά τους.  
Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς επιστροφή ή αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με Δελτίο Αποστολής και Αντίγραφο του παραστατικό αγοράς.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, για τα επιστρεφόμενα προϊόντα, εκδίδεται σχετικό  πιστωτικό  τιμολόγιο, ενώ αποκλείεται η επιστροφή χρημάτων. 

Πολιτική RMA-Εγγύηση Προϊόντων

Η επικοινωνία για θέματα τεχνικού ελέγχου – εγγύησης προϊόντων και καλής λειτουργίας τους, γίνεται μόνο μεταξύ της SPM και της εταιρείας σας. Απευθείας επικοινωνία των πελατών σας με την SPM δεν είναι δεκτή.

Όλα τα αιτήματα για RMA και τεχνικό έλεγχο πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στο support@spm-network.com, συνοδευόμενα πάντα από περιγραφή και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό και video.

Σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνείτε με το εμπορικό τμήμα της SPM για θέματα ελέγχου αλλα μόνο με το τεχνικό μας τμήμα.

Η επιστροφή για τον έλεγχο του προϊόντος στην έδρα μας γίνεται μόνο μετά από την έγκριση και σχετική ενημέρωση από το support@spm-network.com και με δική σας επιβάρυνση των μεταφορικών.

Καμία επιστροφή για έλεγχο χωρίς την ενημέρωση της SPM στο support@spm-network.com και την σχετική μας επιβεβαίωση, δεν θα γίνεται δεκτή.

Ολες οι επιβεβαιωμένες επιστροφές προς έλεγχο γίνονται στην έδρα μας, Λ. Αθηνών 275- T.K. 12462 - Χαϊδάρι και όχι στις αποθήκες μας στον Ασπρόπυργο.

Οι παραδόσεις των προϊόντων προς service γίνονται κάθε Τετάρτη. Εξαιρούνται οι αποστολές με courier.

Όλα τα προϊόντα που μας αποστέλλονται για έλεγχο πρέπει να συνοδεύονται με αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Το Δελτίο αποστολής πρέπει να μας αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στο support@spm-network.com  με την έκδοση του και μια μέρα πριν την παράδοση των προϊόντων για έλεγχο.

Οι συσκευασίες όλων των προϊόντων μας ελέγχονται πριν την αποστολή τους και είναι σε άρτια κατάσταση.
Για τυχών παραδόσεις προϊόντων με σπασμένες/σχισμένες συσκευασίες και εσωτερική φθορά, την ευθύνη έχουν οι μεταφορείς σας και δεν καλύπτονται από την SPM.

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρέμβασης από τον χρήστη, η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν ισχύει.

Για προϊόντα που απαιτούν συναρμολόγηση, οι πελάτες σας οφείλουν με την παραλαβή του προϊόντος, να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο πριν την συναρμολόγηση του.

Περιπτώσεις για τυχών ελλείψεις εξαρτημάτων και χτυπημένα μέρη, δεν θα γίνονται δεκτά όταν ο πελάτης έχει προχωρήσει στην συναρμολόγηση.
Η επιστροφή τους εφόσον έχει εγκριθεί από την SPM θα πρέπει να γίνεται με το προϊόν συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα μέρη του μέσα.